Pirkimo sąlygos ir taisyklės

 1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „InfoEra“, įmonės kodas 145426176 , PVM mokėtojo kodas LT454261716, registruotos buveinės adresas S. Žukausko g. 17, LT-08234 Vilnius, Lietuva.

1.2. GPS.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu Gps.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Gps.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Gps.lt taisyklės“.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Gps.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Gps.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

 

3. Prekių užsakymas, pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes GPS.LT pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas GPS.LT (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2. telefonu;

3.1.4. GPS.LT biure (S. Žukausko g. 17 Vilniuje)

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes internetu užsiregisuodamas GPS.LT, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą telefonu ar GPS.LT biure pateikdami užsakymą sutinka su Taisyklių nuostatomis.

3.4. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiėmimo ir apmokėjimo būdą bei susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo, išskyrus atvejus, kai sutarties sudarymas sutampa su daikto perdavimu, tokiu atveju laikoma, kad pirkimo pardavimo sutartis sudaroma ir įvykdoma tuo pačiu metu.

3.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma GPS.LT duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

4.3. Pirkėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes.

5.2. Pirkėjas privalo aiškiai nurodyti pristatymo adresą, mokėtojo duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų GPS.LT funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti  esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs bankinio apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais.

6.6. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

 

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu / atsiėmimą GPS.LT biure.

7.3. Pardavėjas, susidarius aplinkybėms (šventiniu laikotarpiu, prekių kiekio trūkumo, prekių gamybos nutraukimo atveju) negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

 

8. Atsiskaitymas už prekes

8.1. Bankiniu pavedimu / Elektronine bankininkyste. Tai pagrindinis apmokėjimo būdas. Apmokėti pavedimu pavedimu galite pagal išankstinę sąskaitą (dėl išankstinės sąskaitos, prašome kreiptis el. paštu gps@infoera.lt).

8.2 Grynaisiais pinigais, naudojantis „DPD“, „LP Express 24“ paslaugomis ar atsiimant prekes GPS.LT biure.

8.3. Banko kortele, naudojantis „DPD“, „LP Express 24“ paslaugomis ar atsiimant prekes GPS.LT biure.

8.4. Išsimokėtinai, naudojantis „Mokilizingas“ arba „General financing“ pirkimo išsimokėtinai paslaugomis.

 

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes ir prekių pristatymą.

9.3. Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo:

9.3.1. „DPD“ prekių pristatymo nurodytu adresu kaina – 3 Eur.

9.3.2. Atsiėmimas GPS.LT biure (S. Žukausko g. 17, 2 aukštas) – 0 Eur.

9.3.3. Atsiėmimas „LP EXPRESS 24“ savitarnos terminale –  2 Eur.

9.6. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas turi nedelsiant informuoti pardavėją el. paštu gps@infoera.lt arba tel. (8 5) 266 7777.

 

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, Taisyklių 4.2. punkte nurodytais pagrindais, turi kreiptis į Pardavėją raštu ir kartu su grąžinama preke pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

10.2. Prekių siuntimo / pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti arba pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti ir / ar patikrinti, apmoka pirkėjas.

10.3. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.3.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

10.3.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

10.3.4. Prekių grąžinimas netaikomas programinei įrangai.

 

10. Garantinis aptarnavimas

11.1. GPS.LT parduodamų prekių pagrindinės savybės nurodomos kiekvienos prekės aprašyme. Visoms prekėms suteikiama ne mažesnė nei 2 metų gamintojo garantija.

11.2. Prekes garantiniam aptarnavimui reikalinga pristatyti į „GPS.lt“ biurą (S. Žukausko g. 17, Vilnius).

11.3. Pristatant prekę, būtina pateikti prekės pirkimo dokumentą.

11.4. Pageidautina, kad prekę garantiniam aptarnavimui atlikti Pirkėjas pristatytų pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje. Jei prekei reikalingas maitinimo šaltinis, ji turi būti pateikta tokios komplektacijos, kad ją būtų galima įjungti.

11.5. Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami šiais terminais: 14-21 darbo dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimui. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

11.6. GPS.LT parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

 

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

12.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašyk
Skambink