GARANTINIS APTARNAVIMAS

„GPS.lt“ parduodamų prekių pagrindinės savybės nurodomos kiekvienos prekės aprašyme. Visoms prekėms suteikiama ne mažesnė nei 2 metų gamintojo garantija.

Prekes garantiniam aptarnavimui pristatykite į „GPS.lt“ biurą.

Pristatant prekę, būtina pateikti prekės pirkimo dokumentą.

Pageidautina, kad prekę garantiniam aptarnavimui atlikti Pirkėjas pristatytų pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje. Jei prekei reikalingas maitinimo šaltinis, ji turi būti pateikta tokios komplektacijos, kad ją būtų galima įjungti.

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami šiais terminais: 14-21 darbo dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimui. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

„GPS.lt“ parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi kreiptis į Pardavėją raštu ir kartu su grąžinama preke pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

Prekių siuntimo / pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti arba pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti ir / ar patikrinti, apmoka Pirkėjas.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.